Bachovy květy

Bachovy květy

Bachovy květy jsou jednoduchá, přírodní a každému přístupná metoda

k udržení zdraví a k navrácení vnitří pohody.

Filosofie Dr. Bacha byla jednoduchá a zároveň hluboká, založená na vrozené lidské dokonalosti a duchovní přirozenosti. Podle jeho přesvědčení je nemoc jen výsledkem konfliktů mezi naším duchovním já a smrtelným já. Zdraví a štěstí vyplývá ze souladu našeho vnitřního bytí a práce, pro kterou se individuálně hodíme.

“Nemoc je reakcí na poruchy. Jsou to dočasná selhání a neštěstí a objevují se, když dovolíme jiným lidem zasahovat do smyslu našeho života a tím v nás vytvářet beznaděj, strach nebo lhostejnost.”                                                                                                          
                                                                                                                              Dr. Edward Bach

Bachovy květy jsou alternativní léčebná metoda a nenahrazují odbornou lékařskou pomoc. 

Dr. Bach rozdělil 38 květů do sedmi skupin, které představují základní konflikty, bránící nám být sami sebou. Zjistil, že určité divoce rostoucí rostliny mají sílu zaplavit osobnost všemi cnostmi, které potřebuje a vyplavit tím charakterové nedostatky, které jsou příčinou našich bolestí. Tím nám dají mír a zprostí nás bolestí. Neléčí tak, že by přímo napadly nemoc, ale tak, že zaplaví tělo krásným chvěním našeho skutečného bytí, v jehož přítomnosti se nemoc rozpustí jako sníh na slunci.

Sedm skupin konfliktů:

  • strach
  • nejistota
  • nezájem o své okolí
  • osamělost 
  • přecitlivělost na vlivy a myšlenky ostatních
  • skleslost nebo zoufalství
  • přílišná péče o druhé

Dr. Bach nedefinoval jen sedm konfliktů narušujících naše zdraví, ale i sedm stádií léčení
z nemocí: mír, naděje, radost, víra, jistota, moudrost a láska.


Strach

Aspen: je vhodný pro lidi, kteří bez určitého důvodu propadají náhlým strachům a obavám a kteří jsou proto všeobecně nervózní a úzkostliví.

Mimulus: pomáhá lidem, kteří trpí konkrétními strachy a fóbiemi.

Cherry Plum: je pro lidi, kteří mají strach, že ztratí kontrolu nad svým chováním.

Rock Rose: je vhodný v případech hlubokých otřesů, způsobených například nehodou, ve které je člověk jejím přímým účastníkem, svědkem nebo těsně unikne podobné události.

Red Chestnut: je pro lidi, kteří mají přehnané strachy o blaho jiných, obzvlášť o rodinu a blízké přátele.

Krizová esence: pomáhá pro situace nouze, při náhlých nepříjemných zprávách, vzájemné výměně názorů nebo těžkostech v rodině, v případě smutku, strachů, chaosu, zmatku nebo
v jiných duševních otřesech přečkat tyto situace s vnitřním klidem.


Nejistota

Cerato: je vhodné pro lidi, kteří nedůvěřují při rozhodování svému vlastnímu úsudku.

Scleranthus: je vhodný pro lidi trpící nerozhodností.

Gentian: působí proti pochybnostem a sklíčenosti.

Gorse: se používá při extrémní beznaději a zoufalství, když člověk rezignuje a vzdává boj.

Hornbeam: je určen lidem, kteří se cítí vyčerpaně a jako vymačkaní, ale spíš na duševní než tělesné úrovni. Pocit pondělního rána.

Wild Oat: je důležitý pro lidi, kteří se dostali ve svém životě na křižovatku a není jim zcela jasné, kterým směrem se vydat.


Nezájem o své okolí

Clematis: vhodný pro lidi, kteří žijí ve svém vlastním světě, nemají zájem o realitu a jen těžko žijí v přítomnosti.

Chestnut Bud: vhodný pro lidi, kteří se nepoučí ze zkušeností, čímž pokrok v životě není možný.

Honeysuckle: je vhodný pro lidi, kteří silně lpí na vzpomínkách z minulosti.

Mustard: pomáhá při depresi a stavech hlubokého smutku, které se objeví znenadání a bez patrného důvodu a stejně tak neočekávaně zmizí.

Olive: je vhodná pro lidi, kteří jsou tělesně i duševně vyhořelí a kteří jsou dlouhodobě vyčerpáni osobními problémy, intenzivním studiem nebo prací, dlouhou nemocí nebo dlouhou péčí o jiného člověka.

White Chestnut: je vhodný pro lidi, kteří trpí nutkavými , neklidnými myšlenkami, které nemohou dostat pod kotrolu.

Wild Rose: je vhodná pro lidi, kteří rezignovali na nepříjemnou situaci.

Krizová esence: pomáhá pro situace nouze, při náhlých nepříjemných zprávách, vzájemné výměně názorů nebo těžkostech v rodině, v případě smutku, strachů, chaosu, zmatku nebo
v jiných duševních otřesech přečkat tyto situace s vnitřním klidem.


Osamělost

Heather: je skvělý pro lidi, kteří mají strach z osamělosti, zabývají se jen sami sebou, mluví
o sobě, jsou upovídaní. 

Impatiens: je vhodná pro lidi, kteří jsou snadno podráždění.

Water Violet: je vhodná pro lidi, kteří jsou rezervovaní, samotářští, okolí je vnímá jako chytré
a klidné.


Přecitlivělost na vlivy a myšlenky ostatních

Agrimony: je vhodný pro lidi, kteří často vypadají vesele a žertovně, jejichž životní radost,
ale ukrývá strachy, obavy, jako i pravé vnitřní útrapy, které se snaží skrýt před sebou samým právě tak jako před ostatními.

Centaury: je pro lidi, kteří jen těžko říkají “ne”. Nechávají se často využívat nebo dokonce komandovat druhými.

Holly: je pro lidi, kteří jsou žárliví, zatvrzelí, bezcitní, plní záště a někdy mohou být vzteklý.

Walnut: je vhodný pro lidi, kteří se jen ztěžka přizpůsobují změnám nebo jsou ve velké míře přecitlivělí na určité myšlenky, nálady a vlivy.


Skleslost nebo zoufalství

Elm: je pro lidi, kteří se cítí přetíženi úkoly a vlastní zodpovědností.

Crab Apple: je “čistícím prostředkem” pro duši a tělo a doporučuje se lidem, kteří cítí vnitřní nebo vnější pocit nečistoty.

Larch: je určen pro lidi, kteří mají málo sebevědomí, a tak se ze strachu ani nepokouší cokoliv uskutečnit.

Oak: je vhodný pro lidi, kteří jsou za normálních okolností silní, stateční a spolehliví, které však vnitřní síla opouští a na její místo nastupuje vyčerpání.

Pine: pro lidi, kteří mají silné pocity viny a dělají si výčitky.

Star of Bethlehem: je vhodný při duševním nebo fyzickém traumatu, které vzniká následkem nehod, neblahé zprávy, úmrtí, náhlého zklamání nebo šokem.

Sweet Chestnut: je vhodný pro lidi, kteří trpí extrémními vnitřními útrapami, popsané
Dr. Bachem jako “beznadějná zoufalost lidí, kteří věří, že dosáhli hranice snesitelnosti ”.

Willow: pomáhá lidem, kteří prožívají nespokojenost a hněv, sebelítost a zatrpklost.


Přílišná péče o druhé

Beech: pomáhá lidem, kteří neustále kritizují, nemají žádné porozumění k nedostatkům jiných a nechtějí dělat žádné ústupky.

Chicory: potřebují lidé, kteří ve velké míře ovládají a svými starostmi o jiné egocentricky manipulují.

Rock Water: je vhodná pro lidi, kteří jsou nepružní, kladou na sebe velké požadavky
a potlačují vlastní vitální potřeby.

Vervain: je vhodný pro lidi, kteří mají fixní principy a představy, které jsou podle jejich vnitřního přesvědčení absolutně správné a které zřídkakdy mění.

Vine: je vhodný pro lidi, kteří chtějí dominovat ostatním.